OBJECTIUS

En aquest treball, el principal objectiu és donar veu als alumnes, saber la seva opinió a partir d’unes preguntes molt crítiques i sinceres. Ja que no tots els canvis són bons, i no s’ha de donar per fet que tothom està d’acord.  O pel contrari, aquest nou timbre pot proporcionar un àmbit molt més alegre al institut.