Què pensa la professora de música?

Primera part

La idea de canviar el timbre escolar per la música va ser de l'equip directiu del curs passat. Aquesta proposta va sorgir a causa de que el timbre és molest i la música més agradable. El professorat tenia la por que els alumnes es cansassin, ja que la música ara dura 5 minuts i és complicadíssim que les cançons estiguin al gust de tots.

La sensació que té el departament de música és que hi ha una molt bona acollida per part de tot el centre, tant els alumnes com els professors i tots els treballadors de l'institut.

El departament de música és el que s'encarrega de coordinar aquesta nova iniciativa, però no elegeixen les cançons que sonen.

A principis de curs es va fer una reunió amb els departaments, i es van apuntar molts a aquesta causa.

Ara mateix els alumnes participen amb l'elecció de les cançons, els professors demanen als estudiants quina música volen i els departaments ho envien als encarregats de la música per a que ho puguin quadrar i duri 5 minuts. La música es canvia cada quinze dies.

Segona Part

Sobre la musica mallorquina, pens que dels grups mes rellevant mallorquins destaca el de Antonia Font, ja que és diferent i sobretot trob molt poètiques les lletres. I també Maria del Mar Bonet.

Tercera part

Per que tens aquest apreci amb la música?

És bastant curiosa la meva història. La meva veïna tocava l'acordió i la meva mare em va apuntar amb ella ( per poder aprendre) Així que vaig començar a aprendre a tocar l'acordió als 7 anys. Tot va ser una gran casualitat. Més tard vaig anar al conservatori, per estudiar música i aprendre a tocar el piano. Sobre el món laboral, mai vaig pensar que seria una professora de música. Ja que jo havia estudiat història de l'art. Però amb la crisi d'aquell temps i la necessitat de tenir feina, em vaig veure amb la situació de cercar treball. Vaig fer educació, i em va encantar. Quan vaig fer les oposicions, vaig veure les classes que hi havia i tenia més opcions de música que d'història. Així que em vaig apuntar a música i em va encantar. A més a més estic molt contenta amb l'institut Llompart. Duc a qui 20 anys i no puc canviar de lloc perquè no hi ha cap altre institut que sigui tan interessant per fer classes de música o de qualsevol altra relació amb l'art.

Quarta part

Les classes de música han canviat, a conseqüència de la covid-19. Abans es cantava i es tocava la flauta (riu), però ara ja no es pot fer. Ara tan sols utilitzem instruments com el xilòfon ( ja que no hi ha perill de contagi). Així  tot hi ha una part positiva, ja que hi ha menys alumnes a la classe i l'ambient és molt millor i es controla molt més. De totes maneres a batxiller si s'ha cantat, però amb mesures de seguretat ( 3 metres entre els alumnes i l'ús de mascareta). S'han comprat ukeleles, els quals els utilitzen a segon d'ESO, i està funcionant tot això, ja que som menys i es pot gaudir més de l'instrument.